Kúpa staršieho domu

Niekedy je viac dôvodov, prečo sa rozhodneme kúpiť starší dom. Oproti novostavbe býva lacnejší, má výbornú polohu, alebo má zaujímavý vzhľad. Často je však nutná oprava či rekonštrukcia domu, aby bol obývateľný.

Pred samotnou kúpou si musíme zohnať potrebnú dokumentáciu o pozemku ako aj stavbe samotnej. Stav budovy sa vždy skúma za pomoci odborníka, ktorý následne vypracuje protokol. Protokol zaznamenáva všetky poruchy a návrhy, ako sa dajú tieto vady odstrániť.

Za takýto prieskum sa ceny pohybujú v stovkách až tisíckach eur, čo je však vždy menej ako neskoršie výdavky súvisiace s odstránením závad, ktoré sa ukážu až počas samotnej rekonštrukcie. Podceniť dôležitosť týchto opatrení môže mať za následok ďalšie neočakávané výdavky v budúcnosti, alebo budeme dlhodobo bývať v rozostavanom dome..

Nakoniec, čo všetko musíme vedieť, kým sa pre kúpu domu rozhodneme:

Na katastri nehnuteľností si musíme zistiť kto je majiteľ nehnuteľnosti, čo konkrétne spadá do predmetu vlastníctva, a či na nehnuteľnosť spadá vecné bremeno. Informácie o stavbe získame zo stavebnej dokumentácie, projektu domu, stavebného povolenia a kolaudačného výmeru, zo záznamov o opravách a rekonštrukciách, ktoré už boli vykonávané. Ďalej si treba dohodnúť prehliadku s odborníkom – reálny stav budovy sa porovnáva so stavebnou dokumentáciou, údajmi z protokolu súdneho odhadcu a s informáciami, ktoré poskytne stavebník. Zamerať sa treba najmä na správne vymeranie hraníc pozemkov, stav plotov, na stenách domu stav obkladov a fasády, trhliny v murive, nadmerná vlhkosť na prízemí a v pivnici, dôležitý je stav podkrovia a strechy, v prípade možnosti dodatočného vstavania podkrovných izieb. V interiéri sa treba zamerať hlavne na stav stropov a podláh (nerovnosti, odchýlky, škodce). Taktiež nesmieme zabudnúť na inštalácie elektriny, vody, kúrenia, a kanalizácie. V budúcnosti sa tým môžu zvýšiť náklady. Na základe týchto spomenutých vecí a až vo vykonávacom stavebnom projekte, sa určí cena rekonštrukcie, ktorá zahŕňa cenu materiálu a práce.

Napísala Moggy