Výber strešnej krytiny

Výber strešnej krytiny pre rodinný dom je dôležitý z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti obydlia. Nezanedbateľným faktorom je vkusnosť stavby ako celku, na ktorú vo veľkej miere vplýva strešná krytina. Otázka znie, aké sú základné faktory podieľajúce sa na vhodnom výbere strešnej krytiny?

Dôležitým faktorom pri voľbe strechy je fakt, či ide o plochú alebo šikmú strechu. Pri plochej streche sa príliš experimentovať nedá. Dôležitá je predovšetkým funkčnosť založená na primeranej kvalite zvoleného materiálu. Vhodným materiálom pre plochý typ strechy je hliníková strešná krytina. Pre šikmé strechy existuje viacero vhodných riešení. Príbytok možno pokryť betónovými alebo pálenými krytinami. Prijateľnou alternatívou sú plechové šablóny alebo škridle, asfaltové šindle, bitúmenové vlnité platne, poprípade drevené šindle či prírodná bridlica. Pri porovnávaní možných alternatív treba náležite zohľadňovať sklon a tvar strechy, pretože iný typ krytiny je vhodný pre vežovú, valbovú, stanovú či pultovú strechu.

Podstatným aspektom výberu správnej strechy je cena. Zákazníci sa často dopúšťajú veľkej chyby. Zohľadňujú údaj, ktorým je základná cena za m2. Z tohto dôvodu je vhodné osloviť viacero predajcov a dať si vypracovať cenové ponuky. Konkrétne cenové ponuky ponúkajú detailnejší obraz o cene a množstve základnej krytiny, ale aj o doplnkoch a odkvapovom systéme. Zároveň zjednodušujú samotný proces výberu. Na druhej strane, cena by nikdy nemala byť najdôležitejším kritériom.

Hmotnosť strešnej krytiny je nepodstatným parametrom pri nových stavbách. Zohľadňovať ju treba pri rekonštrukciách starších príbytkov. Dôležitá je váha samotnej krytiny, doplnkových materiálov a krovu, aby nedošlo k porušeniu statiky strechy alebo celého domu.

Strešnú krytinu treba nakupovať u certifikovaných predajcov. Vyberajte kvalitné krytiny s dobrým menom a garantovanou zárukou. Zaujímajte sa o technické parametre (presnosť, nasiakavosť, odolnosť voči poveternostným vplyvom).

Nemenej podstatným pravidlom je vkusnosť strešnej krytiny. Strecha by mala ladiť s ostatnými súčasťami domu svojím tvarom a farbou. Rodinný dom - strechu, fasádu a obklady je vhodné zladiť v jednom štýle. Nepodceňujte miesto, na ktorom dom staviate. Estetické začlenenie domu do prostredia ocenia majitelia domu a najmä jeho okolie.