Hostia na svadbu

Svadba bude. To sa patrí oznámiť všetkým známym. Ako na to?

Dobre vychovaný hosť by mal na vaše svadobné oznámenia, čo najskôr a oznámiť vám, či sa svadby, alebo svadobnej hostiny zúčastní alebo nie. Nespoliehajte sa však na túto vec, negramotnosť mnohých ľudí je až zarážajúca. Tých, ktorí vám neodpovedia v dostatočnom predstihu oslovte osobne alebo telefonicky a spýtajte sa, či plánujú prísť. Je to potrebné, aby ste vedeli pár dní pred objednávkou svadobnej hostiny stabilizovať počet zúčastnených.

Pozvánky na svadbu nemusia byť iba pozvánkami.

Okrem klasickej pozvánky, ktorou získavate na svoju svadbu hostí, môžete si pripraviť aj oznámenia, v ktorých iba oznámite, že svoje manželstvo uzavriete alebo ste uzavreli.

Takéto pozvánky sa hodia pre ľudí, ktorých nemienite pozvať na svadobnú hostinu. Môžete im oznámiť, že sa budete brať, kde a kedy to bude, ale nič viac. Tí, ktorí dostanú takúto pozvánku pochopia, že sú pozvaní na obrad, ale z neho pôjdu domov.

Ešte menej významných známych, ktorých na svadbe nepotrebujete mať, alebo nepovažujete za dôležité, aby tam prišli, môžete však oboznámiť s aktom sobáša, formou oznámenia po svadbe.

V texte takého oznámenia akurát skonštatujete, že dňa toho a toho ste uzavreli manželstvo.