Umelecké potreby pre rozvoj kreativity

Ak máte pocit, že vaše dieťa má vzťah ku kresleniu, alebo maľovaniu, podporujte ho. V úvode nemusíte nič špeciálne prikúpiť. Stačia papiere, pár ceruziek a možno vodové farbičky.

Neskôr ak uvidíte, že dieťa má vzťah ku tvorbe, môžete pokračovať. Navštívte niektorý obchod, kde predávajú umelecké potreby. Tam je na výber veľa materiálov a vybavenia.

Asi najjednoduchší štart bude, ak sa vaše dieťa bude venovať kresleniu. Na to stačí obyčajný blok, alebo výkresy a ceruzky. Investícia je malá a výsledok ukáže, či to je perspektívne. Výhodné je pracovať s verzatilkou, čo je ceruzka, v ktorej sú vymeniteľné tuhy. V obchode s umeleckými potrebami vám odporučia. Dobre sa pracuje s hrubšou tuhou, nie s klasickou "pentelkou". Výhodnejšie sú mäkké tuhy, nie je treba veľmi tlačiť a obrázky sú kontrastné.

Často pre deti kúpite aj niečo na farebné kreslenie.

  • Obľúbené sú akvarelové farbičky. Nevýhodou je práca s vodou, kvapkanie, črpkanie. Je lepšie, najmä u menších detí, ak ich budete pri maľovaní trocha kontrolovať.
  • Bezproblémové sú farebné ceruky. Občas ich treba zastrúhať, ale v podstate sú bezpečné. Nevýhodou je, že na vyplnenie plochy treba priveľa ťahov, takže čoskoro bude treba prejsť na pastel.
  • Pastelové farbičky pre deti sú niečo ako voskové farby. Tiež sú veľmi obľúbené. Ich farebné krytie je nižšie. Ak sa ukáže, že vaše dieťa má talent, kúpte mu v umeleckých potrebách kvalitnejšie pastelové farby. Tam už cena ide hore, takže nie je to dobré pre začiatok.

Ak po nejakom čase uvidíte, že dieťa má asi umelecké nadanie, určite nestačí, ak mu dáte len vybavenie. Potom je čas, aby sa mu venoval niekto kvalifikovaný. Môžete ho prihlásiť do niektorej ľudovej školy umenia, čo je bežný štart. Pri dobrom vedení sa posunie kus ďalej.

Ak ale uvažujete, že by ste dieťa nechali študovať na niektorej škole umeleckého smeru, potom je dobré pridať aj individuálne vedenie. Najlepšie ak sa spojíte s nejakým maliarom, ktorý vaše dieťa dokáže pripraviť na talentové skúšky. Je to séreia rôznych cvičení, ktoré dieťa musí zvládnuť a preukáže tak svoju pripravenosť pre štúdium umeleckého smeru.

Do bežných počiadaviek na talentové skúšky patrí kreslenie ceruzkou alebo uhľom. Dieťa musí dokázať nakresliť objekt podľa predlohy, alebo zátišia a okrem toho prinesie na ukážku svoje práce. Spravidla sa posudzujú nasledovné cvičenia:

  • zátišie
  • drapéria
  • kresba stoličky
  • kresba fľaše, vázy, či pohára
  • kresba ruky
  • kresba tváre
  • kresba postavy

Takéto cvičenia sú pomerne náročné, každé z nich rozvíja iné schopnosti. Niektoré objekty si vynútia porozumieť ich geometrii, iné rozvíjajú prácu s perspektívou. Ďalšie schopnosť pozorovať.

Ak dieťa vie nakresliť pomerne dobre tieto cvičenia, je jasné, že má schopnosť trpezlivo si sadnúť k práci. To je pre prácu na umeleckej škole zásadné. Je potrebné kresliť či maľovať asi 10 tisíc hodín, aby sa zo začiatočníka stal majster.