Drogy a deti

Drogy a deti – zdanlivo nemožné spojenie. Smutným znakom tejto doby však je stále klesajúca veková hranica mladých ľudí, ktorí majú problém s drogami. Drogy sa týkajú, žiaľ, i detí na základných školách.

Možno si myslíte, že vaše dieťa je iné, že sa nikdy k drogám nedostane, no záruka v tomto prípade neexistuje. Veľký vplyv v tomto smere majú na deti ich nesprávni kamaráti a partie, ktorí drogy deťom predstavia.

Netreba zabúdať, že k drogám patria aj alkohol a cigarety, ktorým neraz holdujú už deti vo veku okolo osem rokov. Fajčenie marihuany je tiež pomerne bežné u detí.

Dostať sa k drogám dnes neznamená problém a kto chce, ten si ľahko nájde dílera. Užívanie drog u detí je častejšie vo veľkých mestách, no nie je to pravidlo.

Čo môžu urobiť rodičia, aby svoje deti uchránili od drogy? Je dôležité svoje deti o drogách informovať, nemalo by to byť tabu. Rozprávajte sa so svojimi deťmi o tom, čo drogy sú, aké sú ich účinky a prečo sú nebezpečné. Samotní rodičia však musia mať tiež dostatok informácií o drogách, aby vedeli deťom vysvetliť ich nástrahy.

Drogy často prilákajú deti z rodín, kde sa im nedostáva dostatok pozornosti, ale tiež deti, ktoré majú prísnu výchovu. Preto, ak chcete urobiť čo najviac preto, aby ste svoje dieťa ochránili, snažte sa byť pre vaše dieťa dôverníkom, malo by vedieť, že za vami môže prísť s akýmkoľvek problémom. Samozrejmosťou by mal byť váš dobrý príklad – ak totiž vy budete holdovať napríklad alkoholu a pritom ho budete zakazovať svojmu dieťaťu, zrejme to nebude mať veľký efekt.

Drogy a deti – smutný jav dnešnej doby. Najmä na rodičoch je teda veľmi dôležitá úloha, a to snažiť sa správnou výchovou, informovanosťou a citlivým prístupom ku svojim deťom urobiť všetko preto, aby sa ich deti nestali závislé na drogách.