Výchova detí príkladom

Všetkým rodičom by malo záležať na tom, aby svoje deti vychovali čo najlepšie. Aká je však tá správna výchova detí?

Okrem iných nástrojov výchovy nesmieme zabudnúť na jeden silný výchovný prostriedok, a tým je výchova detí príkladom. Dieťa sa totiž veľmi veľa učí práve pozorovaním svojich najbližších, teda v prvom rade otca a matky.

Tí dávajú dieťaťu príklad a ukazujú mu, ako sa správať v rôznych situáciách, reagovať na rozličné podnety a podobne.

Veľmi nesprávnym zvykom mnohých rodičov je vysvetľovať dieťaťu, ako má niečo správne urobiť, ak sám rodič to robí inak. Konkrétne si to môžeme pozrieť na príklade – otec hovorí synovi, že nesmie fajčiť, pretože je to nezdravé. Pritom syn vie o tom, že jeho otec fajčí, nakoľko ho bežne vidí s cigaretou v ústach. Syn bude cítiť, že v tom, čo otec hovorí a čo robí, je rozpor a určite ho takéto „výchovné“ dohováranie nepresvedčí, aby nefajčil. Takáto výchova detí nie je správna (podľa príslovia „vodu káže, víno pije“).

Rovnako je príklad dôležitý aj v iných sférach života – či už je to správanie sa matky k otcovi a naopak, telesné tresty (ak je dieťa bité, často neskôr samo býva agresívne voči druhým), vzťah k poriadku, k druhým ľuďom...

Dalo by sa zjednodušene povedať, že rodičia by sa mali správať tak, ako by chceli, aby sa neskôr správalo aj ich dieťa. Príklad je vo výchove naozaj dôležitým prvkom a preto by sme na to nemali zabúdať. Dobrým príkladom dáme dieťaťu lepšiu výchovu ako tisíckami prázdnych slov...