Týranie detí

Týranie detí je, žiaľ, v dnešnej dobe veľmi rozšíreným javom. Deti sú týrané najčastejšie v domácom prostredí od svojich rodičov alebo iných osôb, ktorým sú zverené.

Týranie detí je pojem, ktorý v sebe zahŕňa akékoľvek vedomé či nevedomé činy rodičov alebo iných osôb, ktoré poškodzujú fyzický, psychický alebo sociálny vývoj dieťaťa, v najhoršom prípade jeho smrť.

Týranie teda môže mať mnoho podôb. Niektoré deti bývajú pravidelne bité a to do takej miery, že im neraz rodičia alebo iná osoba spôsobí zlomeniny či rôzne iné vážne poranenia. Za týranie sa však považuje aj zanedbanie dieťaťa – napríklad nedostatočná výživa či život v nevyhovujúcich podmienkach, nedostatočné oblečenie a podobne. A jednou z formou týrania detí je aj psychické týranie (či už nadávky, ponižovanie, atď.)

Týranie detí sa objavuje najmä v nestabilných rodinách, v rodinách mladistvých či narkomanov alebo alkoholikov, pričom muži bývajú častejšie trýzniteľmi detí než ženy. V mnohých prípadoch sú deti týrané v rodinách, kde muž týra ženu.

Veľkým problémom a nedostatkom je, že mnoho prípadov týrania detí zostáva neodhalených. Okolie, lekár dieťaťa ani učitelia si často nič nevšimnú, alebo nechcú všímať. Pritom je veľmi dôležité zasiahnuť a urobiť potrebné opatrenia, aby sa dieťaťu pomohlo. Mnoho detí mohlo žiť lepší život alebo nemuselo zomrieť, ak by ľudia v okolí neboli takí ľahostajní a nevšímavý. Preto, ak sa vám niečo nezdá a máte pocit, že by ste mohli byť svedkom týrania alebo zanedbania dieťaťa, netvárte sa, že sa vás to netýka – to dieťa potrebuje aj vašu pomoc a možno práve vy budete ten, kto skončí jeho utrpenie.