Časopisy pre deti

Nielen knižky ale aj časopisy pre deti sú možnosťou, ako doviesť naše ratolesti k čítaniu a vybudovať im vzťah k literatúre. Okrem toho sa v detských časopisoch môžu deti aj veľa dozvedieť, zahrať sa rôzne vedomostné hry (krížovky, hlavolamy a podobne), súťažiť o rozličné ceny.

Na trhu je dostatok časopisov pre malé deti. Už pre deti predškolského veku je určených niekoľko časopisov. Z najznámejších možno spomenúť časopis Adamko, Včielka či Macko Pusík. To je len zopár príkladov, ponuka je samozrejme oveľa širšia. Pre malých školákov sú známe časopisy Fifík, Superohník či Kamarát.

V ponuke sú aj rôzne zamerané časopisy pre deti – o zvieratách, vedecky orientované, vyslovene dievčenské časopisy alebo časopisy kresťanské a podobne.

V školách tiež zvyknú často ponúkať deťom odoberanie nejakých časopisov, ktoré sa často využívajú aj pri hodinách ako doplnkové čítanie. Na hodinách cudzích jazykov môžu pomôcť časopisy anglické, nemecké či francúzske, ktorých čítanie rozširuje slovnú zásobu a pomáha nenásilnou formou rozvíjať jazykové schopnosti školákov.

Časopisy sú teda určite dobrou pomôckou pre malé deti. Ak nemajú až taký záujem o knihy, možno práve vhodný časopis bude tou správnou cestou, ako dieťa priviesť aj ku knižkám. V časopisoch sú často rôzne úryvky z rozprávok či iných diel pre deti a neraz vzbudia záujem prečítať si celú knihu.

V každom prípade je čítanie vhodného časopisu dobrým spôsobom na vyplnenie voľného času. Pri menších deťoch si rodičia musia nájsť chvíľku, aby si so svojím synom či dcérou niečo z časopisu prečítali, tí väčší si už prečítajú časopis aj sami.