Internet je pre mnohých časová pasca

Internetová generácia trávi denne niekoľko hodín času v nežných dotykoch so svojimi mobilnými telefónmi. Čoraz väčšia časť diania sa odohráva buď na najväčšom svetovom vyhľadávači alebo na sociálnej sietí.

Ľudia sú v online priestore masívne ovplyvňovaní.

Aký cieľ môže mať vyhľadávač, sociálna sieť, alebo aplikácia v telefóne? Minimálne jeden: aby sme ju nevypli. Bude nám preto mixovať tak zostavené správy, ktoré nás udržia v pozornosti. Tieto systémy analyzujú správanie miliónov návštevníkov a učia sa z neho. Vedia, čo vám majú ukázať a kedy, aby ste ešte chvíľu počkali. Dnes stačí len pár sekúnd navyše. Zajtra zas pridáme pár sekúnd...

Sociálna sieť = sociálna bublina

Bublina, v ktorej sa budete dobre cítiť.

Bublinou sa rozumie to, že niektoré veci algoritmus vyhodnotí ako vhodné pre vás a bude vám ich zobrazovať. Veci, ktoré algoritmus vyhodnotí ako nevhodné začne pred vami skrývať. Vytvorí tak pred vami zdanlivý obraz sveta. V ňom je len to, na čo zvyčajne reagujete, čo sa vám páči.

Do tejto bubliny k vám potom prestanú prenikať iné informácie. Možno oveľa dôležitejšie. Možno nie.
  • Vy niečo hľadáte. Výsledky vám nájde a vyberie vyhľadávač. Algoritmus rozhodne o tom, čo pre vás môže byť vhodné a čo nie.
  • Vy si s niekým píšete. Rovnaká firma spravuje váš email. Vie s kým si píšete a aj o čom. Má nastavené výkonné filtre. Niektoré informácie môže pred vami skryť. Stačí ak niektorú správu automat vyhodnotí ako spam, alebo obchodnú korešpondenciu. Robí to. Často je to vo vašom záujme. Niekedy ale nie.
  • Pozeráte videá? Algoritmus navrhuje, aké ďalšie video vám ponúkne. Je jednoduchšie kliknúť na niektoré z ponúknutých, než hľadať.

Jediná IT firma teda prostredníctvom algoritmov priamo aj nepriamo, ale aktívne reguluje náš život. Vyberá pred nás informácie, z ktorých si potom skladáme odpovede na otázky. Triedi, ktorý e-mail k nám môže prísť a ktorý nie. Určuje, čo sa z internetu dozviete a od koho. Určuje teda aj to, čo sa nedozviete.

Aký obraz o svete si vytvoríte? Len taký, aký sa dá zložiť z filtrovaných čriepkov z vašej osobnej sociálnej, informačnej internetovej bubliny. Váš obraz sveta je teda z časti vytvorený algoritmami súkromných firiem!

Je to tak trocha evolúcia

To čo sa deje vo svete počítačov a internetu je tak trocha evolúcia. Silnejší nápad sa presadí, slabší začne zanikať. Ak je výber prirodzený, postupne sa utvára rozmanité prostredie. Ak sa však začne vývoj nejako umelo regulovať, alebo usmerňovať, zvyčajne je to na úkor rozmanitosti.

Vo svete internetu rastie monopol jediného vyhľadávača. Ten svojimi vlastnými službami pomaly pohlcuje firmy a weby tak, že sám ponúkne rovnakú službu.

Službu integrovanú priamo vo vyhľadávaní, či v operačnom systéme mobilu. To je trend, ktorý môže neskôr podlomiť konár samotnému vyhľadávaču. V súčasnosti je už v odbornej komunite dosť takých, ktorí mu to podlomenie aj začínajú pomaly priať.

Agregácia obrovského objemu dát umožňuje tomuto vyhľadávaču získať neuveriteľný technologický náskok.

Návštevníci sú sledovaní a ich správanie sa analyzuje.

  • Obsah na internetových stránkach je analyzovaný a časť z tohto obsahu potom vyhľadávač používa ako vlastný obsah.
  • Vyhľadávač vidí, čo robia ľudia, ako reagujú na rôzny druh obsahu. Z toho sa umelá inteligencia môže učiť. Inými slovami využijú sa dáta a informácie tak, aby používateľ bol ešte viac pripútaný k vyhľadávaču.
  • Autorský obsah z rôznych webov sa ukradne... Hmm. Pardon, chcel som napísať prevezme. Názvy ako „snippet“ znejú krajšie.  Pôvodný web, z ktorého sa najdôležitejší kúsok vytiahol už nemá cenu navštíviť. Tým sa vyhľadávač webov zmení na zobrazovač informácií. To už pár rokov likviduje stále viac internetových stránok.

Vývoj na internete smeruje k umelej inteligencii a agregovaným dátam. Je možné, že súčasný ekosystém internetu je len krátky medzistupeň vo vývoji niečoho iného. Dúfajme, že lepšieho.