Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmu

Pažravý štát sa, samozrejme, zaujíma aj o peniaze, ktoré ste získali z predaja nehnuteľnosti. Je to prirodzené, čím viac peňazí získa, tým bude silnejší. Nuž a čím bude silnejší (čítaj obéznejší) tým viac bude chcieť peňazí. Už teraz nám berie výdatne viac ako polovicu toho, čo zarobíme. Ak predávate nehnuteľnosť, uistite sa, že máte jasno v tom či sa na vás nevzťahuje povinnosť odviesť daň z príjmu.

Pokiaľ sa veci nezmenia tak od roku 2011 je pravidlo pri platení dane nasledovné - a týka sa nehnuteľnosti, ktorú ste nadobudli až PO začiatku roku 2011:

  • Ak vlastníte nehnuteľnosť menej ako 5 rokov a rozhodnete sa ju predať, budete musieť zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti. (Lehota času počas ktorého ste majiteľom nehnuteľnosti sa počíta od zápisu v katastri.)
  • Daň sa platí vo výške 19% z toho o čo ste cenu nehnuteľnosti navýšili. Inými slovami teda ide o zdanenie zisku, ktorý ste predajom nehnuteľnosti vytvorili. Pokiaľ predáte nehnuteľnosť so stratou, daň neplatíte.
  • Daň sa dá znížiť, ak ste do nehnuteľnosti investovali. Započítať sa dajú všetky investície, ktoré sa netýkajú kúpy nehnuteľnosti. Napríklad teda provízia realitnej kancelárie, znalecké posudky, architekt, statik, či cena zaplatená za rekonštrukciu, prestavbu a podobne.

Pokiaľ predávate nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudli pred rokom 2011, tak tu je situácia trocha zložitejšia. Prichádzajú do hry rôzne možnosti.

  • Ak ste v nehnuteľnosti aspoň dva roky pred predajom bývali (trvalým pobytom) a predáte ju, ste od platenia dane oslobodení.

Ani zdedenie nehnuteľnosti nie je bez zložitostí. Ak zdedíte nehnuteľnosť od priameho príbuzného alebo od manželského partnera. Potom sa skúma, ako dlho vlastnil nebohý nehnuteľnosť. Ak viac, než 5 rokov, ste od dane oslobodení.

Vidíme teda, že problematika zdaňovania nehnuteľností je neprehľadná. Výhodné bude, ak si pred predajom nehnuteľnosti zaplatíte poradcu, ktorý sa v danej problematike vyzná.