Vonkajšie omietky

Vonkajšia omietka má predovšetkým funkciu ochrany obvodových stien objektov pred poveternostnými vplyvmi, a má tepelno a zvukoizolačné vlastnosti, schopnosť rozptylu, vodeodolnost a dostatočnú pevnosť. S kvalitou omietky úzko súvisí aj kvalita a vzhľad konečnej povrchovej úpravy stien.

Omietku tvorí spojivo(minerálne vápno, sadra, organické živice, cement, disperzie na báze plastov), plnivá( piesky, kamenná drť, múčky, perlitové hmoty), rôzne prísady a voda. Nanáša sa na rôzne podklady, drevené, murované, betónové, čím sa vytvorí vhodný základ na konečnú povrchovú úpravu stavby.

Omietka musí zodpovedať kvalite podkladu a materiálovému zloženiu . Pred začatím prác na v exteriéri hrubej stavby treba ukončiť v interiéri všetky mokré procesy. Pred samotnou aplikáciou vonkajšej omietky musia byť osadené všetky háky a objímky odpadových rúr, a ukončené konštrukčné práce. Dodatočné práce by mohli omietku poškodiť či úplne znehodnotiť.

Omietka sa nanáša v niekoľkých vrstvách, ako postrek, jadrová vrstva a štuka. V priebehu vrstvenia a tuhnutia každej vrstvy nesmie teplota okolitého vzduchu, podkladu a nanášaného materiálu klesnúť pod +5˚C. Materiál s absorpčnou schopnosťou treba vopred primerane navlhčiť aby nebol suchý a omietka by začala opadávať. Z príliš mokrého zasa môže stekať. Nerovnomerný podklad musí byť vystužený sieťkou alebo pletivom. Na sokle sa používajú špeciálne omietky – silikátové alebo s obsahom vodného skla. Sokle sa najčastejšie obkladajú prírodným materiálom, pieskovcom, travertínom, bridlicou, andezitom, kamenivom žulou, prípadne drobnými farebnými kamienkami skladanými do mozaiky.

Na trhu sú dostupné aj špeciálne omietky s tepelnoizolačnými vlastnosťami, kde vnútornú časť tvorí tepelnoizolačná omietka. Ďalšou je hydrofobizovaná omietka, cez ktorú sa rýchlo a efektne odparuje vlhkosť z muriva. Jestvuje aj variant s obsahom prípravkov zabraňujúcim tvorbe plesní.

Najčastejšie sa používa hrubá vápenná omietka, jemná vápenná so zahladeným povrchom a štuková omietka. Farbivo sa pridáva do malty, alebo sa nanáša ako náter už na omietnuté steny.

V predajniach je možné zohnať omietkové zmesi, ktoré majú stálu receptúru pri výrobe a zaručené vlastnosti. Sú síce podstatne drahšie, no usporia čas, zaručia komfort a kvalitu.

Napísala Moggy