Svadba v Portugalsku

Portugálsko je jedna z krajín, kde sa väčšina svadieb koná celoročne ako v ostatných európskych krajinách.

V minulosti sa najprv konal zásnubný večierok u rodiny nevesty. Tradíciou bolo, aby ženích poslal priateľa alebo príbuzného na pytačky o nevestinu ruku nevestinho otca. Často o ruku nevesty v mene ženícha pýta ženíchov otec. Ak nevestin otec súhlasil, mohol ženích popýtať svoju budúcu nevestu o ruku a potom požiadať rodičov o požehnanie. Svadba v Portugalsku nie je kompletná bez niektorých jedinečných rituálov.

Keďže väčšina ľudí v Portugalsku sú katolíci, tak po zásnubách sa koná v kostole omša. Nasledovne po omši je zopár blízkych známych a príbuzných pozvaných na malú oslavu., kde si nevesta vyberie svoju hlavnú družičku a ženích si vyberie hlavného družbu. Sobášny obrad sa koná v kostole, kde si snúbenci vymenia prstene a po omši ne nich pred kostolom svadobčania hádžu kvety a cukríky. Potom nasleduje svadobná hostina, ktorá sa pred tým konala u nich doma, teraz sa však premiestnila do reštaurácii. Na hostine mladomanželia chodia od stola k stolu a uistia sa, že sú hostia spokojní s jedlom pitím a jednoducho sa cítia dobre. N hostine sa potom krája torta, ktorá sa rozdá svadobčanom. Prvý kúsok ponúknu slobodnému mužovi alebo žene, aby dotyčnému priniesol šťastie. Ďalším zvykom je hádzanie kytice slobodným dievčatám. Tento zvyk sa už dostal aj k nám.

Portugalska svadba je veľkolepá svadobná udalosť s množstvom zábavy. Je dosť podobná európskym svadbám, no vďaka niektorým zvykom je tiež unikátna.