Turecká svadba

Jednou z finančne najdrahších svadieb je isto turecká svadba. Turecké svadby sú jedinečné, trvajú zvyčajne tri dni a je s nimi spojených mnoho svadobných tradícii. Sú veselé a výdatné oslavované s rodinou, priateľmi a známymi. Svadbu plánuje rodina ženícha, ktorá pozýva aj svadobných hostí a hradí všetky náklady spojené so svadbou. Je zriedkavým javom, že na tureckej svadbe je menej ako 200 ľudí, často ich býva aj vyše 1000.

Večer pred svadbou sa nazýva “Henna-večer“ a oslavujú ho muži a ženy oddelene. Nesie sa v smutnom duchu, pretože symbolizuje odlúčenie snúbencov od rodičovského domu, ktoré nastane po svadbe, keď sa mladomanželia nasťahujú do svojho vlastného domu. Nevesta dostane na ruky a nohy henu.

Mladomanželia zvyčajne sú obdarovaní peniazmi alebo nejakou ozdobou zo zlata. Po obdarovaní mladomanželov sa začína svadobná hostina s dobrou hudbou a tancuje sa do skorého rána. Mnoho Turkov žijúcich v Európe prispôsobuje svoje zvyky európskym zvykom. Turecké svadby v európskych metropolách trvajú len 1 deň.

Turecké svadby sú známe široko ďaleko svojou pompéznosťou. Ich náplňou je aj stretnutie sa s rodinou, priateľmi a známymi a prehĺbenie ich vzájomných vzťahov, ale aj nadviazanie nových známostí.