Autizmus u detí

Medzi rôzne ochorenia, ktoré sa dnes u detí vyskytujú, je aj autizmus. Pritom na rozdiel od iných ochorení, býva autizmus u detí diagnostikovaný nie hneď alebo krátko po narodení, ale zväčša až vo veku dvoch či viac rokov.

Prvými príznakmi autizmu u dieťaťa býva nevyhľadávanie očného kontaktu, lipnutie na rôznych rutinných činnostiach, agresívne prejavy (dieťa často kričí, alebo sa inak agresívne prejavuje), nedostatočné alebo chýbajúce reakcie na slovné výzvy a neprimerané reakcie na ľudské citové prejavy (nesmeje sa s vami, nie je smutné, ak vy plačete a podobne). Autizmus u detí sa často prejavuje aj čudným spôsobom hry – deti sa hrajú inak, než je bežné. Fascinujú ich veci, ktoré sa iným deťom alebo dospelým zdajú nezaujímavé. Autistické deti tiež ťažko nadväzujú kontakty s inými ľuďmi.
Veľa detí s autizmom býva tiež mentálne postihnutých alebo je u nich aj iné ochorenie ako napríklad epilepsia.

Príčiny autizmu zatiaľ neboli odhalené a stále sa na ich skúmaní pracuje. Autizmus nie je možné vyliečiť, je však možné aspoň zmierniť jeho príznaky a pomôcť tak autistickým deťom ako-tak sa začleniť do spoločnosti.

Veľmi dôležitú úlohu tu zohráva správna a skorá diagnostika. Ak sa rodičom niečo na ich dieťati nezdá a majú podozrenie, že by mohlo ísť o prejavy autizmu, je namieste vyhľadať lekára a prebrať s ním svoje podozrenie. Ak sa autizmus u detí nediagnostikuje, dieťa i rodičia budú prežívať ťažké chvíle a prekonávať zbytočné prekážky.