Materske mlieko je najlepsie

Imunitný systém malého, práve narodeného dieťatka je ešte nezrelý. Prvým stimulom pre vývoj imunitného systému je črevná flóra, ktorá za normálnych okolností pochádza z pôrodných ciest. Hygienické opatrenia moderne vedených pôrodov, ktoré sú dôležité ako prevencia pre dieťa aj matku sú príčinou zmien zloženia črevnej flóry oproti minulosti. Dôsledkom týchto zmien je nárast civilizačných ochorení, a najmä alegrií.

Po narodení sú všetky deti chránené proti infekciám matkinými protilátkami, ktoré prechádzajú placentou priamo do krvi dieťaťa. Deti sú chránené len do 2.mesiaca života, teda ochrana je len dočasná. Najlepšie je, ak matka dojčí dieťa čo najdlhšie, pretože materinské mlieko obsahuje okrem živín aj množstvo protilátok a imunokompetentných buniek, hormónov, rastových faktorov a množstvo ďalších bioaktívnych molekúl. Tieto ovplyvňujú celkový imunitný systém dieťaťa, tiež rast a vývoj vnútorných orgánov. V materskom mlieku sa nachádzajú aj zdraviu prospešné baktérie, ktoré spolu s laktoferínom sú schopné zabíjať plesne, vírusy a nádorové ochorenia. Ďalšie zložky materského mlieka ako väzbové cukry, lyzozým a protivírusové tuky viažu na seba všetky toxíny (jedy) a bránia vzniku hnačkovitých ochorení, zápalu stredného ucha a dýchacích ciest. Výhoda spočíva v tom, že účinok týchto látok nepretrváva len počas dojčenia, ale až do piateho veku dieťaťa.

Dlhodobo dojčené deti majú aj účinnejšiu odpoveď na niektoré očkovacie látky. Príčinou je vysoký obsah interferónu gama, ktorý je dôležitým mediátorom imunity. Zhoršené zdravie sa prejavuje najmä u detí, ktoré boli dojčené len krátko, alebo neboli dojčené vôbec. U detí, ktoré boli dojčené menej ako jeden rok sa oveľa častejšie stretávame so zníženou obranyschopnosťou a tieto deti častejšie trpia alergickými chorabami.

Žiadna z mliečnych dojčenských náhrad výživy nie je schopná nahradiť materské mlieko v plnom rozsahu, pretože neobsahuje imunomodulačné pôsobky. Materské mlieko sa každým týždňom mení a dieťaťu dodáva práve také látky, aké teplo v danom okamihu potrebuje.

Jednoznačné konštatovanie na záver znie: Materské mlieko zabezpečuje dieťaťu všetky potrebné látky a živiny, zabezpečuje vyváženú výživu, a zároveň dodáva telu dostatok látok nato, aby sa čo najrýchlejšie dokázalo popasovať s každým druhom vírusu, ktorý detské telo zasiahne.