Pôrod do vody

Rôzne alternatívne spôsoby pôrodu sa stávajú čoraz populárnejšími. Patrí k nim určite aj pôrod do vody. Ak sa zamýšľate nad týmto spôsobom rodenia, ponúkame vám zopár informácií.

Pôrod do vody znamená, že bábätko sa nenarodí „nasucho“ ale do vodného prostredia. Podľa niektorých odborníkov a zástancov „vodných pôrodov“ je to pre dieťa menší šok ako pôrod „nasucho“. Veľkým pozitívom je aj bolesť tíšiaci účinok teplej vody vo vani, kde žena rodí. Pôrodné bolesti sú teda pri pôrode do vody menšie a žena sa ľahšie uvoľní. Pri tomto type pôrodu dochádza i k menej častým nástrihom alebo natrhnutiam hrádze.

No pôrod do vody nie je len o samých výhodách. Má aj určité riziká. Tie spočívajú najmä v tom, že bábätko sa narodí do vody, ktorá môže byť znečistená, či už krvou, stolicou alebo močom a tiež tam môžu byť prítomné rôzne mikroorganizmy, pokiaľ sa vaňa dôkladne nevydezinfikuje. Lekár má horší prístup k rodičke, bábätko v brušku nemôže byť monitorované tak ako pri pôrode na suchu.

Napriek tomu, že pôrod do vody má aj svoje nevýhody, je to pomerne obľúbený spôsob rodenia a veľa žien má záujem takto rodiť. Rodička však musí tiež spĺňať rôzne kritériá – musí byť zdravá a tehotenstvo musí prebiehať bez komplikácií. Niekedy sa stane, že žena začne síce rodiť do vody, no ak sa objavia nejaké komplikácie počas pôrodu, je nutné bábätko porodiť bežným spôsobom.

U nás je pôrod do vody možný v niektorých pôrodniciach, napríklad v Banskej Štiavnici. Ak máte o takýto spôsob rodenia záujem, vopred sa informujte vo vami vybranej pôrodnici a zistite si všetky potrebné informácie. Taktiež prekonzultujte svoje rozhodnutie s vaším gynekológom.