Amniocentéza

Toto slovo vyvoláva v mnohých ženách nepríjemné pocity. Amniocentéza znamená odber plodovej vody za účelom zistenia rôznych genetických alebo iných závažných vád plodu.

Počas tohto zákroku lekár zavedie špeciálnu ihlu cez brušnú stenu a stenu maternice a odoberie potrebnú vzorku plodovej vody. Zároveň po celú dobu kontroluje priebeh zákroku ultrazvukom. Amniocentéza sa vykonáva v 15. – 20. týždni.

Odobratá vzorka plodovej vody sa potom posiela na rozbor a zhruba o dva až tri týždne sa budúca mamička dozvie výsledky.

Dôvody, prečo sa amniocentéza vykonáva, sú najmä: podozrenie na vrodené vývojové chyby plodu (či už zistené ultrazvukovým vyšetrením alebo ak sa nejaké takéto chyby vyskytujú v rodine), vyšší vek matky, keďže pri vyššom veku býva riziko rôznych komplikácií vyššie a iné.

Samozrejme, tak ako pri iných vyšetreniach a lekárskych postupoch vás musí lekár vopred informovať o všetkom, čo sa amniocentézy týka. Musí vás poučiť aj o prípadných rizikách – niekedy sa po tomto zákroku vyskytujú spontánne potraty. Toto vyšetrenie môžete odmietnuť, ak sa vám riziká zdajú príliš vysoké, alebo ak si jednoducho neželáte ho podstúpiť.