Čím viac jedla, tým viac materského mlieka?

Nejedna dojčiaca mamička sa stretla a stretáva s tvrdením, že ak chce dieťa dojčiť a mať dosť mlieka, musí poriadne jesť. Neraz tiež staré mamy a iné ženy staršej generácie hovoria, že ak žena nebude dostatočne jesť, bude mať „riedke“ alebo „slabé“ mlieko.

Tento názor je však nesprávny. Množstvo materského mlieka nezávisí od množstva prijatej stravy alebo vypitých tekutín. Dojčiaca mamička by sa mala stravovať primerane, jesť vtedy, keď cíti hlad. Nemá zmysel nútiť sa do jedla navyše.

Tvorba mlieka je daná rôznymi faktormi. Zloženie stravy síce do istej miery ovplyvňuje kvalitu materského mlieka a jeho zloženie, no množstvo mlieka je dané inými okolnosťami.

Ak by ste totiž jedli viac než skutočne treba, zákonite by ste nabrali nadbytočné kilogramy. A to nechce asi žiadna žena. Preto sa riaďte svojimi pocitmi hladu a smädu a nechajte vaše telo, nech sa o dostatočnú tvorbu materského mlieka postará samo.

Ak budete dieťatko často prikladať k prsníkom, budete tak najlepšie stimulovať tvorbu mlieka a potom by ste nedostatkom materského mlieka nemali trpieť.