Myšlienková pasca: Podliehanie autoritám

Ďalším skreslením myslenia je pocit, že niekto je autorita. Potom máme podvedomú tendenciu nekriticky preberať všetko, čo tvrdí. Ak niekoho považujeme za odborníka, jeho názory vnímame ako fakt. Akosi podvedome vypíname vlastné uvažovanie. Myslenie sa nám prepne na režim „bez kontroly“. Aj odborník sa však môže ľahko mýliť.

Toto skreslenie myslenia sa zneužíva aj v reklame. Niekto, koho považujeme za autoritu môže byť zaplatený za to, aby propagoval výrobok, alebo značku. Podvedome si tak spojíme pocit s tovarom. Zdá sa nám, že ten tovar si zaslúži rovnakú dôveru, ako herec, športovec, lekár alebo moderátor, ktorý ten tovar len propaguje.

  • Odborník nemusí byť odborníkom – stačí aby sme ho za znalca len považovali. Na internete je dnes dosť ľudí, ktorých považujeme za znalcov neprávom. Ako laici nevieme rozpoznať, či niekto je odborník. Ak často hovorí alebo píše, nájde si nasledovateľov aj človek, ktorý píše hlúposti.
  • Odborník sa môže mýliť. Obľúbeným príkladom takej situácie sú ekonomickí experti. Mýlia sa. Keby niekto naozaj vedel predvídať ekonomické procesy, nebol by expertom, ale miliardárom. Aj keď odborne sa veľa vecí dá popísať, nie vždy a všetko sa dá aj predvídať.
  • Odborník môže hovoriť o témach, v ktorých je laikom. Známy expert sa môže vyjadrovať aj k veciam, v ktorých nemá žiadnu kvalifikáciu. My potom budeme mať pocit, že keď to hovorí uznávaný odborník, tak to je asi pravda. Pritom sa môže mýliť rovnako, ako ktokoľvek iný.

A ešte niečo: Neraz sa môže stať, že tvrdenie odborníka môžeme celkom chybne pochopiť. Potom budeme omylom považovať náš chybný záver za radu od odborníka.

V súčasnosti sa často stretávame s pojmom opinion leader. Rozumie sa tým niekto, kto utvára, alebo formuje naše názory. Najmä pre mladú generáciu sú to dnes často takzvaní Youtuberi.

Ľudia ktorí pravidelne točia videá sa postupne stávajú autoritami. Aspoň pre tých, ktorí ich sledujú.

Majú moc ovplyvniť svoje publikum. Názormi na život, politiku, vkus, štýl, presvedčenie. Vedia spôsobiť, aby ich diváci niečo kúpili, alebo aj nekúpili. Preto im často firmy platia za to, že sa v ich videách objaví konkrétny výrobok. Aj to je aktuálna ilustrácia toho, ako môžeme ľahko podľahnúť autorite.

Autoritou sa môže stať ktokoľvek, kto dokáže udržať trocha pozornosť a publikuje pravidelne. Potom už máme pocit, že to je „starý známy“ a jeho názory automaticky preberáme v režime zníženej kontroly. Inými slovami – veríme mu. Preberáme jeho názory a postoje.