Occamova britva

Pod týmto názvom sa skrýva jednoduchý princíp: „Ak sa nejaký jav dá vysvetliť viacerými spôsobmi, zvyčajne býva správnym ten najmenej zložitý.“

Niekto vám možno tvrdí, že nabil vodu energo-informačným aurálnym odtlačkom a tá teraz vylieči každú chorobu. Položme si otázku: Nie je jednoduchším vysvetlením, že ide len o podvod na vytiahnutie peňazí? Keby totiž niekto taký liek naozaj objavil, je to na Nobelovu cenu.

Occamova britva je princíp, ktorý sa snaží hľadať najjednoduchšiu platnú teóriu, ako veci fungujú. Rôzne slovné plnky o energoinformačných vibráciách neprispievajú k vysvetleniu, ani k dôkazu.

Napríklad niekto tvrdí, že kávový klystír je vynikajúci detoxikačný prostriedok, ktorý vylieči mnoho chorôb. To je ukážka poriadne neobvyklého tvrdenia. Má autor takého tvrdenia nejaké vedecké dôkazy? Obvykle nie. Možno povie, že touto metódou sa už vyliečili tisícky pacientov. To ale nie je dôkaz! Len ďalšie neobvyklé a aj ťažko overiteľné tvrdenie! Ak nemá ako dôkaz nič iné, je tvrdenie o prospešných účinkoch kávového klystíru s najväčšou pravdepodobnosťou podvod.

Problém býva v tom, že podvod máva zvyčajne pripravený dobrý scenár. Ak hľadáte dôkaz, či nejde o podvod, často nájdete potvrdenie, že nejde o podvod. (Podvodník ho vopred pripravil...). Nezabudnite:

Ak niekde nájdete neobvyklé tvrdenie, požadujte neobvyklý dôkaz. (Dôkaz, nie ďalšie neobvyklé tvrdenie, ktoré sa za dôkaz vydáva!) Dôkaz musí predložiť ten, kto tvrdí niečo neobvyklé.

Nepristúpte na hru, keď vás podvodník bude žiadať, aby ste jeho lživé tvrdenie vyvrátili vy. Nedá sa vyvrátiť.

Každé tvrdenie, ktoré nemá dôkaz môžete rovnako bez dôkazu aj zamietnuť.

Ak teda objavíte skvelú ponuku, ktorá sľubuje magické výsledky, spozornejte. Môže ísť o podvod.

Nie je vašou úlohou dokázať, či urinoterapia funguje, alebo nie. To by mal dokázať ten, kto vám ju odporúčal.
  • Occamova britva znie: Ak pre nejaký jav môže existovať viacero vysvetlení, zvyčajne platí to najjednoduchšie. Pokiaľ vám teda niekto chce predať pilulky vďaka ktorým schudnete (plus liečia rakovinu, zlepšia imunitu, zrak, potenciu a podporujú rast vlasov) najjednoduchšie vysvetlenie je, že máte do činenia s podvodníkom.
  • Druhá interpretácia Occamovej britvy znie: Ak nejaký jav vysvetľujeme niečím, čo s javom nesúvisí, tak to do vysvetlenia nepatrí. Vy sa, napríklad, spýtate, ako tie tabletky na chudnutie fungujú. Ak odpoveď znie, že je to stará čínska formula, podporená najnovším homeopatickým výskumom a energoinformačným tachyónovým vibračným odtlačkom… Asi začnete tušiť, že obchodník reč zvádza na nesúvisiace témy.

Na internete je častým javom, že nájdete rôzne podvodné stránky. Alebo pochybné informácie. Ako sa potom dá uplatniť occamova britva v praxi? Zvyčajne na to stačí ísť logicky:

Sledujte peniaze

Uvažujete možno nad tým, či web, ktorý navštevujete je dôveryhodný. Ako to zistiť? Použite si latinskú otázku „Cui bono?“. To znamená „komu to prospeje?“ Dobre to bolo formulované aj vo filme Všetci prezidentovi muži v známej hláške „Follow the money“. Po slovensky „sledujte peniaze“.

Našli ste teda web, na ktorom je tvrdenie, ktoré vás prekvapilo? Spravte si rýchly prieskum. Predávajú tam niečo? Asi budete argumentom veriť menej, ako by ste verili argumentom známeho experta. Preto na webe skúste hľadať, kam smerujú peniaze. V čí prospech môže web slúžiť.

  • Koho reklamy sa zobrazujú?
  • Kam sa dostanete ak niekde kliknete?
  • Aký názorový smer na tom webe cítite?

Ak web môže sledovať nejaké podobné záujmy, zvýšte ostražitosť. Nič iné netreba spraviť. Je celkom normálne, že väčšina webov je napojená na reklamu, predaj, či snahu ovplyvniť nás. No ak nájdete web plný čudných informácií, vtedy je namieste zapnúť najvyššiu opatrnosť. Prečo? Pretože niekto tu možno potrebuje strhnúť vašu pozornosť! Základné pravidlo marketingu totiž znie: Treba sa odlíšiť od konkurencie.

Pozrime sa teda, ako sa také odlíšenie dá rozpoznať v praxi. Všetci normálni výživoví odborníci dnes odporúčajú používať radšej olivový olej a vyhýbať sa bravčovej masti. Predstavme si, že na trh chce vstúpiť ďalší výživový poradca. Je nejaký spôsob, ako sa lacno zviditeľniť? Keby začal odporúčať olivový olej, nikoho to už nezaujme. Situácia sa však zmení, ak vyhlási, že pre zdravie je najlepšie používať bravčovú masť a olivový olej že je pre zdravie takmer ako jed! V tej chvíli má plnú pozornosť publika. Nuž a časť čitateľov túto správu bude počuť s veľkým uspokojením. Časť ľudí zapochybuje, ako to vlastne je. Vo výsledku však ide len o to upozorniť na seba. Povedať niečo šokujúce. Získať pozornosť za akúkoľvek cenu. Aj za cenu, že napíše hlúposť. Je predsa dosť hlúpych zákazníkov. Spozornejú, kúpia. Múdrych osloviť netreba. Tí vedia a aj tak by nič nekúpili. Preto si na internete treba dávať pozor. Uplatňujte occamovu britvu vždy, keď zneistiete.

Najmä ak sa v nejakej oblasti dobre nevyznáte, ste ľahko zraniteľní. Ľahko vás potom môže niekto uviesť do omylu. Nebudete ani vedieť, že sa mýlite!

Ak chcete rozkrývať tajomstvá internetu, začnite tým, že sa pozriete na internetové stránky ešte raz. Môžete vidieť peniaze, ktoré sa skrývajú v písmenkách, medzi riadkami a poza obrázky. Aj tu pomôže occamova britva:

  • Ak nájdete nejakú zložitú konšpiráciu, nie je jednoduchším vysvetlením, že ide o podvod?
  • Ak nájdete zázračný prostriedok na uzdravenie, nie je jednoduchším vysvetlením, že niekto tvrdí neoverené tvrdenie aby zarobil?

Ono keby niekto mal niečo ako zázrak, je to na Nobelovu cenu. Nie na písanie stránky a pokútny predaj.