Voľba realitného makléra

Pri výbere realitného sprostredkovateľa je dobré osobne ho navštíviť v jeho kancelárii. Zistíte tak, kde svoju činnosť prevádzkuje a či nie je sídlo len fiktívne. Bezpečnejšie je spolupracovať s realitnými maklérmi zastrešenými realitnou kanceláriou alebo tými, ktorí majú vlastnú kanceláriu. Vyhnete sa tak možnému riziku, že maklér sa „vyparí“ aj s vašou zálohou.

Odporúčame vyžiadať si od neho predloženie výpisu z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie na výkon sprostredkovania predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Tieto informácie sa dajú získať aj cez internet, kde je možné nahliadnuť do obchodného aj živnostenského registra.

Minimálne si tak môžete overiť jeho tvrdenia. Realitný maklér vám poskytne všetky informácie ohľadne kúpy pozemku alebo nehnuteľnosti, bude vás sprevádzať pri prehliadkach, vysvetlí vám všetky náležitosti týkajúce sa prevodu nehnuteľností, aké doklady sa predkladajú na kataster a ďalšie potrebné informácie k úspešnej realizácii vášho zámeru.

Podľa odpovedí na vaše otázky získate predstavu, či je realitný sprostredkovateľ kompetentný a dôveryhodný. V prípade pochybnosti radšej navštívte iného sprostredkovateľa.

Profesionálny sprostredkovateľ by v rámci svojich služieb mal zabezpečiť vypracovanie kúpnych alebo iných zmlúv, napríklad darovacie zmluvy, zmluvy o budúcich zmluvách, nájomné zmluvy a iné., ďalej návrh na vklad. Mal by klienta informovať, aké doklady a dokumenty bude potrebovať (vyhlásenia správcov, pôvodné zmluvy o nadobudnutí nehnuteľnosti, listy vlastníctva, snímky z katastrálnych máp a podobne).

Mal by byť schopný zabezpečiť znalecké posudky a mal by ovládať postupy predaja prostredníctvom hypotekárneho úveru. Realitný sprostredkovateľ by mal klienta odbremeniť od administratívneho zabezpečovania potrebnej dokumentácie napríklad na katastri nehnuteľností.

Na čo si dať pozor pri výbere realitného makléra

  • Nespolupracujte s realitnými sprostredkovateľmi, ktorí sa skrývajú za súkromnú inzerciu alebo sa tvária ako známi majiteľov nehnuteľností, pričom od vás pýtajú zálohu.
  • Neskladajte zálohy u sprostredkovateľov, ktorí nemajú oficiálne prevádzky, v ktorých svoju činnosť vykonávajú. Preverte si, či sú na túto činnosť oprávnení.
  • Nespolupracujte s realitnými sprostredkovateľmi, pri ktorých máte pochybnosti o ich odborných skúsenostiach.
  • S realitnou kanceláriou sa vopred dohodnite na vami požadovanej predajnej cene určenej pre vás a na výške provízie pre sprostredkovateľa. Presne špecifikujte predajnú cenu s už zarátanou províziou sprostredkovateľa.
  • Vopred si so sprostredkovateľom dohodnite postup pri predaji a spôsob vyplácania kúpnej ceny.
  • Nespolupracujte s realitnými sprostredkovateľmi, ktorí vás presviedčajú k vyplácaniu celej kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy. Riskujete, že kataster na vás byt neprepíše. Kupujúci sa stáva novým vlastníkom, až keď katastrálny úrad povolí vklad jeho vlastníckeho práva do katastra. Peniaze by mali byť v deň podpisu kúpnej zmluvy vinkulované v banke alebo zložené do notárskeho depozitu, pričom ich banka alebo notár uvoľní pri predložení listu vlastníctva vystaveného na nového majiteľa. Tak bude zabezpečená garancia pre majiteľa, že mu kúpna cena bude vyplatená, ale zároveň pre kupujúceho, že v prípade, ak katastrálny úrad vklad nepovolí, mu budú jeho peniaze vrátené. Pri podpise kúpnej zmluvy môže byť uhradená časť kúpnej ceny, ktorá by ale mala byť len kvázi poistkou, teda nie príliš vysoká.