Úloha stavebného úradu

Stavebný úrad by mal v stavebnom konaní vystupovať ako rovnocenný partner. To znamená, že nie len direktívnym orgánom, ale tiež dbá na ochranu občanov a vykonáva správu a kontrolu v rámci úloh zverených mu zákonom a v rámci zákonom povolených lehôt a medzí. Podmieňuje síce vydanie povolenia dodržaním zákonných podmienok a postupov, no nezdržiava stavebníka zbytočnou byrokraciou. Pritom dokáže ochrániť verejný záujem a pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

O splnení prvej podmienky snívajú všetci profesionálni i príležitostní stavebníci.

Druhá je skôr z kategórie hodnotenia schopnosti verejnej inštitúcie plniť štátom zverenú úlohu. Ľudí zo stavebného biznisu, rovnako ako obyvateľa rodinného domu, ktorý si chce v záhrade postaviť altánok, zaujíma omnoho menej. Samozrejme, majú občiansky záujem minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie a chcú sa vyvarovať havárie po nečakanom prerazení plynovodného potrubia pri kopaní základov. Najmä však chcú mať bez zbytočných prieťahov v rukách príslušné povolenie a začať stavať. V stavebníctve azda ešte viac ako inde platí, že čas sú peniaze.

Z dôvodu úspory času preto odporúčame pred začatím stavebného konania podrobne sa oboznámiť so spôsobom fungovania stavebného úradu, so všetkými postupmi, lehotami a podmienkami, ktoré musíte vy i stavebný úrad bezpodmienečne splniť. Len správnymi krokmi sa vyhnete nepríjemnostiam a prieťahom v konaní. Nie všetko je vo vašich silách, no mnoho vecí sa pozitívne ovplyvniť dá práve vašim konaním.