Reality, ako investícia

Reality sa spravidla považujú za investíciu. Neraz za najlepšiu investíciu v živote. No nemusí to byť vždy tak.

Reality nemusia byť vždy len investícia z ktorej sa dá očakávať zisk. Naopak, môže ísť o výdavok, ktorý spôsobí ťažké straty.

Investičnej zložke realít sa teraz nevenujme. Ak reality nakupujete na zisk, často to nie je investícia, ale náklad.

Klasická situácia. Rodina sa rozrastá, ekonomická situácia zlepšuje. Niekto začne hovoriť o tom, že by bolo vhodné kúpiť dom. Alebo väčší byt. A poradcovia z banky tú rodinu ešte aj podporujú s tým, že to je dobrá investícia.

No v praxi kúpa domu alebo bytu často dopadne tak, že si rodina kúpi viac, alebo menej také reality, aké si nemôže hneď dovoliť. A tak sa uviaže napríklad na splácanie hypotéky. Nasledujúce desaťročia to znamená, že táto rodina bude viazaná. Namiesto toho, aby investované peniaze prinášali zisk, prinášajú nové výdavky. Pravidelné splátky. Rodina tak síce žije v lepšom, no ekonomicky na tom môže byť aj horšie, než pred tým.

Preto je vždy lepšie uvážiť, či sú reality naozaj investícia. Či by čiastka, ktorú plánujete do realít investovať nebola investovaná lepšie do akcií, alebo do podnikania, kde je možné, že vám vložená suma bude generovať zisk.