Svadobný sprievod

Pri plánovaní svadby je možné rozhodnúť sa začleniť do obradu svadobný sprievod, ktorí môže umocniť celkový slávnostný ráz svadobného ceremoniálu.

Pokiaľ sa rozhodnete, že svadobný sprievod chcete mať, v prvom rade treba zvážiť počet účastníkov. Od toho závisí viacero skutočností, a to napríklad ktorá časť rodiny ho bude tvoriť – súrodenci (pokiaľ bude sprievod len niekoľkočlenný) alebo súrodenci, bratranci a sesternice (pokiaľ má byť sprievod početnejší), ako budú počas obradu rozostavení a aké funkcie bude ten ktorý člen plniť. Rozhodnutie o počte treba prispôsobiť veľkosti a celkovým možnostiam obradnej miestnosti.

Ďalšou úlohou je určiť, ako budú účastníci svadobného sprievodu oblečení. Výber sviatočného oblečenia môže zostať na každom z nich alebo môžu byť v nejakej „rovnošate“ prípadne aspoň farebne zladení. V prípade, ak majú tvoriť homogénny celok, treba rátať s extra výdavkami na ich oblečenie a doplnky. Nedá sa očakávať, že každý, kto má tvoriť svadobný sprievod, si pôjde rád kúpiť či požičať špeciálny kostým.

Svadobný sprievod nebýva v našich zemepisných šírkach zvykom, avšak nič nebráni tomu, aby ste pre svojich najbližších vymysleli spôsob, ako byť bližšie k vám a dodať im pri obrade výnimočné miesto, také aké majú aj vo vašich životoch.